Land Agent Vacancy / Swydd Syrfewr Gwledig ar Gael

We have a vacancy for a full time qualified surveyor within our Land Agency department, based in Cardiff.

Our long-established team undertakes a wide variety of work, ranging from Rural Estate Management, valuation, purchase and disposal, renewable energy scheme negotiation, to compensation claims and strategic advice to clients.  Our client base covers both the private and public sector, and covers much of Wales and parts of England.   

 

The successful candidate will be:-

 

RICS qualified and Fellowship of the CAAV is preferable.  Support will be given towards sitting the CAAV exams if desired.

Experienced in working both independently and within a team.

Being able to prioritise and communicate with team members.

Welsh language skills are not a necessity but would be useful 

 

A full UK driving licence is needed for this position.

 

This is a full-time position based on 37.5 hours per week, Monday to Friday.

 

Salary and package to be commensurate with experience.

 

To apply please forward your CV to chris.hyde@coark.com

 

Enquiries about this role are welcome on a confidential basis to Chris Hyde on 07747 044954.

 

Further information about Cooke & Arkwright can be found at www.coark.com

 

Mae gennym gyfle i syrfewr gwledig ymuno ar adran wledig yn Cooke & Arkwright, wedi’i leioli yng Nghaerdydd.

 

Mae’r tim yn un hirsefydlog ac yn darparu amrywiaeth eang o waith a chyngor yn cynnwys rheoli ystadau gwledig, prisio, gwerthu eiddo, trafod talerau ar brosiectau ynni gwyrdd, hawliadau iawndal a chyngor strategol. Fel cwmi rydym yn cynghori yn y sectorau preifat a chyhoeddus ac yn gweithio ledled Cymru ac i ardaloedd o Loegr.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddianus: -

Gyda chymhwyster RICS ac yn well os hefyd yn FAAV. Bydd cymorth ar gael i unhrywun sydd a diddordeb i eistedd yr arholiad CAAV.

Profiad gweithio fel rhan o dim ac yn annibynol

Gallu blaenoriaethu a chyfathrebu gyda aelodau or tim

Bydd modd i siarad Cymraeg yn ddefnyddiol ond ddim yn angenrheidiol

 

Bydd trwydded gyrru llawn yn angenrheidiol.

 

Mae’n swydd lawn amser yn seiliedig ar 37.5 awr yr wythnos, ddydd Llun i Wener.

 

Cyflog a phecyn i fod yn gymesur a phrofiad.

 

I wneud cais gyrrwch eich CV i chris.hyde@coark.om

 

Croesawir ymholiadau am y rol hon yn gyfrinachol i Chris Hyde ar 07747 044954

 

Mae mwy o wybodaeth am y cwmni ar gael ar www.coark.com

Cooke & Arkwright have been providing Newport City Council with rating advice for over 20 years. Andrew, Jane and Huw provide a personal and professional service and have an excellent knowledge of the Council’s assets which has enabled the Council to achieve substantial rate savings. A useful service offered is the status report which provides us with a snapshot of what appeals have been made and appeals outstanding throughout the life of the List. I would recommend Cooke & Arkwright Rating Services to any company wishing to procure up-to-date and professional rating advice.

Eirian Jones, Estates Team Leader, Newport Norse